สถานที่จัดงาน

TK Forum 2016
“นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559

เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร
โทร +66 (0) 2229 3000
แฟกซ์ +66 (0) 2229 3001
อีเมล info@qsncc.com