ผู้บรรยาย
เหงียน เลก ชอ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์

เหงียนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (NLB) เป็นประธานบริษัท ไซบราเรี่ยนเวน
เจอร์ส ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจของ NLB ที่ทำการตลาดและบริการให้คำปรึกษาด้านห้องสมุด นอกจากนี้เธอยังเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการบริหารสหพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) วาระปี 2556-2558 อีกด้วย ปัจจุบันเธอมีงานสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมพัฒนานวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์

เหงียนเชื่อมั่นอย่างสูงว่าห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจะต้องสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อธำรงรักษาความเชื่อมโยงผูกพันกับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เครื่องมือสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพากลายเป็นสิ่งแพร่หลาย เป็นเวลามากกว่า 15 ปีที่เธอมีบทบาทสำคัญในการแปลงโฉมและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ห้องสมุดประชาชนและหอสมุดแห่งชาติ จากห้องสมุดแบบดั้งเดิมมาสู่รูปแบบที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกง่ายดายผ่านบริการที่สามารถลงมือทำได้ด้วยตนเอง โดยใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ไร้สาย ผนวกกับการดูแลและดัดแปลงเนื้อหาสาระให้อยู่ในรูปดิจิทัล อาทิ หนังสือพิมพ์ ภาพถ่าย แล้วนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้สืบค้นได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง