ผู้บรรยาย
ไบรอัน แกมเบิลส์
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม
อดีตผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม
ไบรอัน แกมเบิลส์ เรียนหนังสือที่เมืองลิเวอร์พูลและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เข้าร่วมงานกับห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมเมื่อ พ.ศ. 2530 ภายหลังจากทำงานอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลาหลายปี

ในปี 2548 เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการสร้างและปรับปรุงห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม จนกระทั่งห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมโฉมใหม่เปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2556 โดยมีมาลาลา ยูซัฟไซ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิด ห้องสมุดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานถึงด้วยความชื่นชมจากสื่อทั่วโลก และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเกือบ 3 ล้านคนภายในปีแรก แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เขาก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการห้องสมุด

ไบรอันมีประวัติผลงานด้านห้องสมุดประชาชนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เขาเขียนบทความหลายชิ้น และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้ง ทั้งในสหราชอาณาจักร ยุโรป เอเชีย จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ในหัวข้ออนาคตห้องสมุดกับผลกระทบที่มีต่อการเรียนรู้ ทักษะ และการปฏิรูปฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ปัจจุบันไบรอันทำงานอิสระเป็นที่ปรึกษาทางด้านการปรับแปลงรูปลักษณ์ การสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนงานวัฒนธรรม และมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีอังกฤษ เมื่อปี 2557