ผู้บรรยาย
คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระบบห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร KD Matthews Consulting

คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการระบบห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดขนาดใหญ่อันดับที่ 7 ของสหรัฐ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านบริการห้องสมุด ด้านบริการทางเทคนิค และด้านการตลาด ก่อนหน้านี้เธอเป็นกรรมการบริหารห้องสมุดประชาชนเทรนตัน (นิวเจอร์ซีย์) ซึ่งเป็นช่วงที่มีการลดขนาดองค์กรอันสืบเนื่องมาจากการตัดลดงบประมาณลงเกือบ 50% เธอเป็นผู้ริเริ่มนำเอาระบบห้องสมุดมาใช้งานตลอดระยะเวลากว่าแปดปี และจัดการยกเครื่องกระบวนการภายในทั้งหมดเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รวมทั้งริเริ่มนโยบายใหม่ๆ มาใช้ในการบริการและการปฏิบัติงาน

คิมเบอร์ลี่ย์ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการเครือข่ายห้องสมุดในสหรัฐ (LYRASIS) และองค์กรความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภูมิภาคนิวเจอร์ซีย์ตอนกลาง เธอจบปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอมโพเรียสเตทในปี 2537 และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฟีนิกซ์ เส้นทางอาชีพบรรณารักษ์ของเธอผ่านงานมาแทบจะทุกหน้าที่ และมีประสบการณ์เฉพาะด้านกับการได้ร่วมงานที่พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน องค์การนาซา มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท และระบบห้องสมุดประชาชน

ก่อนจะมาทำงานที่เทรนตัน คิมเบอร์ลี่ย์ใช้เวลาเกือบสิบปีในตำแหน่งผู้จัดการสาขาและผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคของห้องสมุดประชาชนซอลท์เลคซิตี้ ที่ซึ่งมีงานต้องรับผิดชอบมากมาย รวมทั้งตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านการวางแผนที่เธอฝากฝีมือในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับบุกเบิก ปี 2550-2552 ไว้ให้กับที่นี่

คิมเบอร์ลี่ทำงานเขียน บรรยาย และให้คำปรึกษาในหลากหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับห้องสมุดศตวรรษที่ 21 เธอเป็นผู้เขียนร่วมในหนังสือชื่อ Crash Course in Strategic Planning ตีพิมพ์เมื่อสิงหาคม 2556 เขียนเนื้อหาลงในบลอกชื่อ 21st Century Library Blog และเคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมประจำปีของสหภาพบรรณารักษ์เดนมาร์ก ปี 2557 ที่กรุงโคเปนเฮเกน