กำหนดการ
TK Forum 2016 “นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
09.00-10.00 น.
10.00-10.30 น.


10.30-11.45 น.11.45-13.00 น.
13.00-14.15 น.14.15-14.30 น.
14.30-15.45 น.15.45-16.00 น.

​ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม :
- กล่าวต้อนรับและรายงาน
โดย​ นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
- กล่าวเปิดงาน
โดย​ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
- ผู้บริหาร สบร. และวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกัน
การบรรยาย เรื่อง Managing Innovative Personalities for Successful Library Innovation”
โดย คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์ (Kimberly Matthews) ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด สหรัฐอเมริกา
พักกลางวัน
การบรรยาย เรื่อง “Future City, Future Library: Experiences and Lessons Learned from the Library of Birmingham”
โดย​ ​ไบรอัน แกมเบิลส์ (Brian Gambles) อดีตผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร

รับประทานอาหารว่าง

การบรรยาย เรื่อง “How to Develop and Promote Innovation in the Public Service: Case of Public Libraries in Singapore”
โดย ​​เหงียน เลก ชอ (Ngian Lek Choh),

ที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (NLB)

ซักถาม สรุป และปิดการประชุม


* วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยตลอดงาน